יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!

1. Have you ever realized that the gospel of John concerning the last supper contradicts that of Matthew, Mark and Luke? According to John, the supper took place on the night before the Pesach seder night, wherein chametzrather than matzot were eaten. In addition, there was no need to make a bracha on the wine since it was just an ordinary night. Whereas according to the other gospels, the last supper took place one night later, on the first night of Pesach, where we are commanded to eat matzot and refrain from eating chametz. When did the meal actually take place? 2. Did Jesus give the packet of silver to Yehudah of Krayot for him to buy the food needed for the next day’s holiday, as John writes? Or had they already eaten the festive meal and so Jesus gave him the money so he would turn him in to the elders and the Sanhedrin according to the version recorded by Mark and Luke? What is the true account? Can you please answer? 3. If Jesus was taken to be executed on the day after the last supper, was this on Pesach, as claimed by Matthew, Mark and Luke? Were Jews executed on the first day of Pesach, which was also Shabbat? Does this seem accurate to you? Are Jews allowed to do such a thing according to their religion? Or maybe John was correct and Jesus was killed on the day following the last supper, before the holiday began, on Friday before the start of Shabbat? Who is telling the truth? Both? How is that possible? Was he killed twice? 4. Why claim that there are (only) three saviours in one God? Why limit their number to three? Perhaps an “infinite number of saviours” is more applicable and closer to perfection. Can one of the three solely manage creation of the world and its sustenance? If the answer is, no, of course not, then maybe such an entity is not God? And if he can manage alone, then maybe the other two are superfluous? 5. After Jesus rose from the dead, did he reveal himself spontaneously to his disciples Mark, Luke and John in Jerusalem or at a pre-planned meeting in the Galilee, as John recorded. Which of these versions is true? And how does one reconcile the contradiction? 6. The testimony of Jesus’ resurrection is based mainly on Mary Magdalene in the New Testament who herself admits that Jesus exorcized seven demons from her. Is the testimony of an unbalanced woman from Migdal to be considered reliable? What sane woman would go around a graveyard before dawn? According to the gospel of Mark, Jesus’ disciples received an order from Mary Magdalene following her revelation that she had seen Jesus to go to the Galilee to meet Jesus, however, they didn’t believe her and for that reason didn’t go to the Galilee! Didn’t Jesus know this beforehand? How can a religion for billions of people be based upon a woman possessed with demons if even Jesus’ own disciples didn’t believe her? And why, according to Luke, didn’t Jesus give this directive to Mary when he revealed himself to her? What really happened? 7. Does the Book of Tehillim tell the truth? In Chapter 89, HaShem swears to David,”One thing have I sworn by thy holiness that I will not fail David” HaShem promises David that the Mashiach will be of his offspring. Then how was Jesus’ stepfather from the seed of David? Does the ‘holy spirit’ have a biological link to David? Who was the ‘holy spirit’s” father? Can he prove a biological link to King David? How is it possible that HaShem did not fulfil His oath? 8. Is Mary, Jesus’ mother, in any way related to King David? Why do both Matthew and Luke write in the gospels that Jesus’ stepfather Joseph is from the House of David while Mary is described as a mere young unmarried woman with no special background at all? 9. Are you aware of the fact that both Matthew and Luke not only contradict each other concerning the genealogy but both contradict the Bible in Divrei Hayamin and Melachim concerning many well-known names?10. For example – Did you know that Luke wrote that Shealtiel’s father was named Neri and there is no such name in the whole Tanach? Did you know that the Tanach explicitly tells us who Shealtiel’s father was? His name was Yochniyahu. Neri was purely an invention (Divrei Hayamim I, 3, 17). 11. Did you know that Matthew planted the name “Avihud” and claimed that he was the son of “Zerubavel, son of Shealtiel?” Did you know that all of Zerubavel’s sons are recorded in the Tanach and “Zerubavel son of Shealtiel” has no son named “Avihud?” 12. Have you noticed that from this son Matthew created and planted in the geneology and seven generations later until Joseph, Jesus’ stepfather everything is a huge hoax because the seven generations from Zerubavel onward are recorded in Divrei Hayamim and all the names Matthew recorded are fictitious and contradict the Tanach?(Divrei Hayamin I, chapter 3, verses 19-24). 13. Have you seen that Luke did the exact same thing, thus contradicting both Matthew and Divrei Hayamin? 14. Have the Church’s explanations that this relates to two different genealogies jive with the New Testament wherein we read the exact opposite? Especially when we see these two both include the name “Zerubavel, son of Shealtiel?” 15. “And it was in the sixth month that the Angel Gavriel was sent by God to the Galilee to the city named Nazareth to a virgin espoused to a man named Joseph from the House of David and the name of the virgin was Mary”(Luke, Chapter 1, verses 26,27). And Luke continues, “And Joseph also sent from the Galilee to the city of Nazareth to Yehudah to the city of David called Bethlehem because he was of the House of David and from his family to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child” (Luke Chapter 2, verses 4,5)”. . .So who was from the House of David? “Her husband Joseph” as is recorded in the new Testament or her” father Joseph” according to Church tradition which contradicts what is written in the New Testament? 16. Is Jesus’ story unique? Is there a story completely identical preceding that of Christianity? Of course, there is! The Indian god was crucified nine hundred years earlier in India, and the cross is a holy symbol in that country. In addition, Krishna,, like Chirstos, both claimed to have been persecuted by their own people. Both had ten disciples, both claim to have been resurrected after three days and both spent forty days with their disciples and both “ascended to heaven” after forty days. In short, the source for the Christian fabrication is not the Tanach. It is worthwhile for you to choose the God of the Tanach and relinquish your believe in Jesus. He is not a fitting candidate for the Mashiach described in the Tanach. He belongs with pagan mythology. Did you know that the story of the virgin birth is not original – Krishna was “born to a virgin” along with the gods Mithra and Buddha as well as Horus, the Egyptian sun god? Did you know that the god Tamuz was born to a virgin and her mother was impregnated by the rays of the sun? These are all fictitious, these are all pagan myths, and Jesus is one of them! Jesus said, “I am the light of the world,” and Krishna said the exact same thing! The exact same thing! 17. Is it possible that the Satan test god forty days is the dessert and entice him with all the treasures of the world as we read in the NewTestament? Can God be seduced into bowing down to Satan? Was it a great attribute of Jesus that he did not bow down to Satan? Isn’t this story stolen from Buddhism? Buddhist writings relate that the Satan tested Buddha for forty days to trying to entice him in all countries of the world and he did succeed in luring him! Did Christianity precede Buddhism? Who stole the story from whom? Buddhism began 600 years before Christianity! On the island of Ceylon there is a big golden statue of Buddha with a verse from the Sutras which reads,” In his love for the world, the father in heaven sent his only son to save the world from its sins.” Did Buddhism take this from Christianity? What can be done? The world thinks the very opposite, and this is correct. Mary’s story wherein she took valuable oil and spread it on Jesus’ feet and then wiped it with her hair – this story is also taken from the Sutras, the holy writings of Buddhism. There was a woman who rubbed valuable fragrant oil on his feet and wiped it with her hair! This is plagiarism! But more importantly, is the way of holy people? 18. Did you know that in John’s gospel writings, Jesus is considered to be the Pesach sacrifice? When Jesus was on the cross and a Roman soldier stabbed him in his side, the New Testament relates that blood and water came out of his stomach, but his bones did not break, in order to fulfil, “a bone shall not be broken in it,” and this requirement concerns the Pesach sacrifice only! Also during the last supper, Jesus told his disciples to drink wine because this is his blood and eat bread because this was his flesh. Aside from the cannibalistic element wherein the Church believes that when one drinks the wine distributed in the church a miracles takes place and the wine turns into blood as it is drunk and the bread becomes Jesus’ flesh as it is eaten in the Eucharist ceremony, did you know that the Pesach sacrifice was the god of dark, pagan Pharaoh’s Egypt? Did you know that the God of Israel asked we Jews to demonstrate our faith and sanctify His Name by differentiating ourselves from the gods of Egypt and it was not enough that we did not worship “the Egyptian Osiris” but also slaughter it and not fear it nor any of the Egyptians persecuting us. . . and smear its blood at the entrance to our homes on its threshold and corners? We were also commanded not to cook the meat in water, but to roast it over a fire so that the Egyptians would smell it cooking and remember that in the house of Jews they saw a lamb tied to the bed starting from the tenth of Nisan and they would immediately realize that we were roasting the flesh of their gods and would run to the Jews’ houses to save the lambs, but HaShem commanded us not to fear the Egyptians or their signs, including the lamb sign which was at the height of its influence in the second half of the month when the moon was full ad the sun in the lamb sphere, the best of all spheres. This was because we are not affected by these things, we are above the laws of nature and the rules of the stars. That is why the Torah prohibited us from breaking the bones of the Pesach sacrifice so that if the Egyptians could see what we were roasting! This way, if we showed full confidence in HaShem with no fear of the Egyptian idols, only from HaShem, then He would take us out of Egypt in the merit of the Pesach sacrifice. Ask yourself how the New Testament could be so stupid and chose to have Jesus identify with the god of Egypt, the dark culture from which God took us out with a mighty Hand and an outstretched Arm with signs and wonders! How is it at all possible to place Jesus next to the God of the Tanach? Incidentally, according to Egyptian mythology, Osiris “the lamb” was also slaughtered and miraculously resurrected from the dead along with his pregnant sister and gave birth in a virgin birth with the Egyptian sun god Horus! 19. Is the New Testament the natural continuation of the Tanach as you have been taught? Perhaps it is the antithesis to the Tanach? Even the God of the Old Testament is not the god of the New! In the New Testament’s Ten Commandments, we read, “Be careful and guard your soul strongly for you have seen no image. . . .” or “Be exceedingly careful of your souls for you have seen no image on the day HaShem spoke with you at Horev out of the fire . . Lest you deal corruptly and make for yourselves any figure or graven image, either male or female (Devarim 4, verses 15-17). Also, “I am the Lord your God Who took you out of the land of Egypt from the house of slavery you shall have no other gods but Me and make no graven image nor any likeness of anything in the heaven above nor the earth below nor the water that is under the ground, do not bow down to them nor worship them (Devarim Chapter 20, verses 2-4). HaShem also tells Moshe Rabbenu, “And He said you will not be able to see my Face since no one can see My Face and live. . . You shall see my back, but My Face shall not be seen” (Shemos 33,verses 20-23). This is the God of the Old Testament. But suddenly in the New Testament, Jesus says three times (when it is believed that he is a god revealed in the flesh) “Whoever saw me has seen god.” Is the god of the New Testament schizophrenic, suffering from a split personality? The Christians believe that he was revealed at Mt. Sinai. Is it possible He would suddenly decide to take the form of a man and do the exact opposite of all His warnings? So even if the god of the New Testament is not the same God of the Old Testament, then it would be clear that the New Testament is not a continuation of the Old. It is simply a completely new religion, so new that it has absolutely no connection of the God of the Tanach!!! As we have said, it is based on paganism! 20. Did Jesus contradict the Torah? Absolutely. There is no better document for us Jews attesting to the fact that Jesus contradicted the entire Torah than the New Testament itself! Jesus contradicted the Torah notwithstanding the fact that he said that he had come not to contradict the Torah – that is merely one of his contradictions! The New Testament attests to the fact that Jesus allowed his disciples to desecrate Shabbat in his presence! He allowed them to eat forbidden foods during his lifetime because they were not impure, claiming that one that which leaves the mouth makes one impure, not what goes into the mouth. He deserved death because he incited the people against the Sanhedrin, and anyone veering from their words is liable for death, according to the Torah! 21. Jesus is not permitted to contradict the Torah of Moshe in order to change the Torah that was given at Mt. Sinai. He would at the very least have had to perform a comparable Mt. Sinai with the entire Jewish people and bring the cloud down from heaven on the mountain for a second time in order to tell his words directly to the entire Jewish people. At Mt. Sinai we heard directly from HaShem, so the entire Jewish people would have had to hear from the Father in Heaven that Jesus is His only son and we must listen to him. . .and that He has changed all His plans although He had promised the Jewish people with the Torah in an eternal covenant! Without this, Jesus has absolutely no possibility of contradicting the Torah, the Torah that has long been verified. There is no doubt that according to the rules of the Torah any crazy person claiming to be god and trying to “steal the show” from God or from King David must be judged accordingly. 22. Have you ever gone into the room of the last supper? Ask yourself if this building has really been standing for 2000 years, from the time of Jesus. The answer is that it can’t possibly be. Study some, ask some real questions and you will reveal the Christian lie for yourself! You must also be redeemed! Don’t be mired in the belief in mortals who thought they were gods! There were millions of these throughout the course of history. Don’t let them swallow your soul! They are merely masks and metaphors blocking you from the Godly Light of the God of the Tanach! Redeem yourself! Keep the Seven Noachide Laws! Believe in the Torah of Moshe, HaShem’s servant who gave the entire Jewish people testimony to the relationship between God and man from its foundation at Mt. Sinai as well as the eternity of the promise. The covenant never changed nor will ever change and never needs to be changed! King David is not God. He is merely God’s true servant, and HaShem’s chosen Mashiach mentioned in Tehilimand throughout the Tanach. Connect to HaShem through King David and through the Jewish people and redeem your soul from all idol worship and all the horrible impure pagan practices in the world!