יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!

*אובייקט:ככ* "משחר ההיסטוריה נלחמים עשיו ויעקב זה בזה מלחמה רוחנית גדולה ואדירה. מלחמה שנמשכת בימינו אלו ותמשך עד עלות השחר של הגאולה העתידה. יעקב הוא עם ישראל, ואילו על פי הגדרת האר"י ב"שער הגילגולים" ודון יצחק אברבנל "נפש עשיו התגלגה בישו הנוצרי.. וכל המחזיקים בדתו ועובדים אותו היה ראוי שיקראו בני אדום, כיוון שישו הוא עשיו ועשיו הוא אדום. והנה ברומי הייתה התחלת הדת הזאת ושורשה, וקיסרי רומי מלכי הנוצרים קיבלו אותה ראשונה, ולכן כל הנוצרים המאמינים בדת ישו הםהבלי ספק בני אדום בני עשיו". המקובלים מסבירים שישו היוה מרכבה לשרו של עשיו שהתלבש בו ופעל דרכו על מנת להעמיד את דת השקר העולמית, שהתפשטה בעולם והחשיכה אותו באלילותה. על זהותו השלילית של אותו מלאך אין צורך להכביר במילים, כמו על גורלם הרוחני של כל המאמינים בישו כאלוה ונוהים אחריו. הגמרא אומרת כי משיח בן דויד יושב על פתחה של רומי. הרמב"ן מבאר כי הוא שוקד להציל את צאן ישראל החלשות שנשבו בגלות אדום רומי ולגאול אותן מהנצרות. למשיח בן דויד האמיתי, בתקווה שיבוא בקרוב ויגאלנו, מוקדש ספר זה. משה בן דויד גילה בבחרותו התעניינות גדולה בנצרות. הוא טבל לנצרות, למד נצרות מספר שנים עם חבורת כמרים ואף הטיף לנצרות כמסיונר מספר שנים. לאחר ויכוחי אין קץ ומחקר מעמיק, התנפצו אשליותיו בקשר לאמיתותם של הדברים. הוא חזר בתשובה אל היהדות ומנהל כיום אורח חיים יהודי חרדי. משה בן דויד הוא רק איש אחד, אולם תופעת ההתבוללות ברחבי העולם, ובעקבותיה ההתניינות בתרבות הנוצרית הפילה חללים רבים וטובים כמוהו. למען אותם יהודים שנותרו מאחור ולכל שוחרי האמת, חש המחבר חובה לכתוב ספר זה ובכך להשלים את תהליך התשובה שלו ואת המחויבות המוסרת להצלה המוטלת עליו בשל עברו. הספר מנפץ את התיאולוגיה הנוצרית, והכשל הנוצרי שנחשף, מותיר את הנצרות מרוקנת מכל תוכן רעיוני אמיתי הראוי להוות מכשלה עבורנו. קהילת ניצולים שהצליחו להנצל מטמיעה והתבוללות בעזרת הספר *YouTube:lBL2qV-9uUs?feature=player_embedded* *YouTube:Gh6nmXiI3rw?feature=player_embedded* *YouTube:z-I93vzRqEk?feature=player_embedded* *YouTube:MnD6G7f83YE?feature=player_embedded*