יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!
מליארדי נוצרים אוונגליסטים תורמים למדינת ישראל מידי שנה פי שניים יותר מאשר לכל מדינות העולם כולו יחד. מדוע? מהו המניע האמיתי של "הרב" יחיאל אקשטיין להיות הצינור המוביל במדינה לתרומות אלו? מה היקף התופעה? הנוצרים האוונגליסטים רוצים בהתנצרות קולקטיבית של עם ישראל בארצו - כפי שמנבאות (לשיטתם) נבואות אחרית הימים שלהם, המתחזה לרב - יחיאל אקשטיין הוא נוצרי מאמין ממוצא יהודי שמתחזה לרב בגיבוי התיאולוגיה הנוצרית והיקף התופעה הוא פשוט מחריד לחלוטין. pdf של מאמרים, פסקי רבנים וציטוטיו של אקשטיין לצפיה.

*YouTube:Pgmtr5Y8MJM?rel=0* קרן ידידות.pdf השיטה החדשה. במקום לרדוף את היהודים ולשנוא אותם כפי שנהגה הכנסייה מימים ימימה, או לנסות לנצר יהודים על ידי מיסיון גלוי, המיסיון של הכנסייה בימינו מצא שיטה מתוחכמת יותר. מילירדי נוצרים מאמינים תורמים בכנסיות שלהם בכל רחבי העולם כסף על מנת לנצר את העם היהודי הסרבן במרמה, תוך שימוש בכסף. אירגונים נוצרים ושאינם נוצרים בהודאה מלאה מעבירים כספים אלו על מנת ליצור פתיחות בקרב הציבור הישראלי כלפי הנצרות לצדקה. צדקה שתוביל בסופו של דבר להאמין בישו שלמענו ולהצלחתו תרמו מאמיניו. אחד מאירגונים אלו הינו הקרן לידידות, הקרוי בשמו המלא "הקרן לידידות בין נוצרים ויהודים", אלא שאת השם המלא אנשי הקרן מעדיפים להסוות... בראש אירגון זה עומד אדם ממוצא יהודי המכנה עצמו רב אורתודוקסי, אולם על פי מה שכתב בספריו ניתן להבין כי הוא מרחף במידה כזו או אחרת בין שני עולמות נפרדים, שהחיבור ביניהם לא יתכן ביהדות האורתודוקסית ונחשב לטעות במקרה הטוב וכפירה באחדות השם במקרה הפחות טוב, שכן ישו ומאמיניו האמינו שאלוהים יכול להתגשם בבשר אדם, בניגוד לדבר השם המפורש בעשרת הדיברות שניתנו בהר סיני. להלן ציטוטים נבחרים מספרו של יחיאל אקשטיין המבהירים את קרבתו לנצרות ויכולתו התיאולוגית לחבר בין שני עולמות הופכיים לחלוטין, עולם היהדות המונותאיסטי ועולם הנצרות האלילי. יחיאל אקשטיין כתב בספרו "המסע הביתה" בעמ' 204 "איש יהודי שראה שיצאתי עם כיפה על הראש והסתובב בתרעומת. ללא ספק בהנחה שאני יהודי למען ישו למרות שאיני מאמין כמו שג'ימי (חברו הנערץ הנוצרי) מאמין. כי מבחינתי ישו הוא יהודי שהביא salvation את הישועה לגויים במספר היבטים. זה בדיוק מה שאני הפכתי להיות...יהודי למען ישו."..."רק כאשר שני הכרובים (הנוצרי והיהודי) יושיטו יד ויגעו אחד בשני נחזה בהאדרת האל ובגאולה" "מדוע, תמהתי לעצמי, ממתין האלוהים לרגע האחרון כדי להתערב ולהוציא אותנו מתוך האש ולהושיע אותנו מהרס ויאוש. האם הוא אינו שם מבטחו באופן מוגזם באדם...האם יתכן שאנו היהודים טועים טעות אנושה בהכרה בא-ל שנותן לאדם בחירה חופשית עד כדי שמתאפשר ליצירתו להרוס את זולתו.? האם יתכן שהנוצרים צודקים בקובעם שהאדם הוא באופן בסיסי מושפל ומוכתם בחטא הקדון, האם השקפת היהדות...יותר מידי אצילית וקבועה שאי אפשר להחזיק בה" "אסור לנו להפוך דת להיות דבר החלטי ולמלא אותה עם אמת יחידה. לעשות כן היא עבודה זרה שאני מבין כמו פאול טיליץ שהיא טעות להחשיב דבר להיות מוחלט"... בהקדמה לספר זה מספר אקשטיין על חלומו הגדול לעלות עם הכומר האוונגליסטי באקינגהם אל הר סיני "לקבל מהאל את המילה הקדושה". העורך מציין בספר ש"שניהם שאבו מאותו מזון רוחני הבסיסי"... לגבי ארץ ישראל בעיני אקשטיין 'ארץ ההבטחה' שייכת לנוצרים כמו ליהודים וההבטחה שנתנה לעם ישראל ניתנה , לפי דעתו גם לנוצרים - "זוהי ארץ ההבטחה לשניהם"... לאור כל האמור פוסלים כל הרבנים את השימוש בכספים אלו בצורה נחרצת וגורפת ומסכימים שצריך להתנגד לקבלת תרומות אלו. להלן ציטוטים נבחרים: מסמך שחתומים עליו הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו "אסור באיסור חמור לקבל מ"קרן לידידות" כספים אלו. וקרן זו הריהי מסייעת לדבר עבירה ולעבודה זרה בישראל ואין כל היתר כל שהוא להיות שותף בכל פעילות שהיא מקרן ידידות זו המעוורת עיני חכמים ופקחים ואינני רואה כל היתר לכך לקבלת כספים המסייעים להחדרת עבודה זרה תחת מסווה של עזרה לזולת" וכו' כמו כן מכתב מאת הרב שמואל אוייערבך: "בוודאי שיש כאן חילול השם נורא בלקיחת הכסף בפרהסיה אשר להביא שם הנצרות וטומאתם... וזה קרוב לאביזריהו דע"ז באשר מתייקר שם אלילם כאשר הם מאוד מפרסמים ומתפארים בזה... איסור חמור להנות מהם בין במישרין ובין בעקיפין" כמו כן התנגדות של ראש ישיבת יצחק אלחנן ורבה של מונסי - הר' משה דוד טנדלר שמביא את הפסק של הרב משה פינשטיין בנוגע לאיסור לקיחת כספי מיסיון. פסיקה של בד"צ העדה החרדית בראשות הרב ברנדסופר ז"ל והרב ישראל יעקב פישר ז"ל נגד לקיחת כספי הקרן לידידות משום אביזריהו דעבודה זרה ומשום הכשרת הקרקע למיסיון בעתיד ומשום איסור לקיחת צדקה מגוי בפרהסיה (במיוחד במקום שיש בו משום חילול השם). פסק של הרב ניסים קרליץ נגד לקיחת כספים מהקרן לידידות פסק של הרב דוב ליאור רבה של קרית ארבע - חברון נגד לקיחת כספים מהקרן לידידות כתבה של הרב צפניה דרורי נגד הקרן לידידות התנגדותו הנחרצת של הרב עובדיה יוסף לקרן לידידות וליחיאל אקשטין האזינו להרצאתו של הרב דניאל עשור על הקרן לידידות - מיהם הנוצרים שתורמים לעם ישראל כסף כדי "לעשות חסד" עם עם ישראל? מיהם ראשי הארגונים הנוצרים שתורמים כספים לעם ישראל? (כמרים), מה היא המגמה שלהם? (מיסיון), מדוע הם תורמים כספים וכיצד התרומה משרתת את מטרתם? (מיסיון) *YouTube:lnX1vigjUUs* מדוע נצרות היא עבודה זרה ומדוע אסור לקבל כספי נוצרים? תשובה מוחצת נגד הפסק של הרבנים רבינוביץ'-סתיו- מלמד