יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!

*YouTube:lnX1vigjUUs?rel=0* בעידן שבו הכסף יענה את הכול, אנו שבים ומזכירים לכולם - יש הלכות פסוקות ויש מצוות דאורייתא שאוסרות על לקיחת כספים מעובדי עבודה זרה והנאה מהם. בעיקר כאשר הכסף נתרם כדי שיהודים יחליטו בסופו של דבר להתנצר. ובעיקר כאשר המשלמים משתתפים בהחלטת החלטות כמו בגבעתיים למשל שנוצרים שתרמו כסף לעיריית גבעתיים הצליחו לגרום לביטול של כנס לזיכוי הרבים של הרב אמנון יצחק, או כמו במלון באריאל שביטל כנס של רבנים שרצו לטקס עצה נגד המיסיון וההשתלטות שלו על ישראל דרך כספים. הכנסים הללו בוטלו לאחר לחץ של תורמים על מותרמים. לכן חשוב לחזור ולהזכיר: הטלה המצרי - קורבן הפסח הוא יש"ו עבור הנוצרים. כאשר מקבלים מהם כספים (קימחא דפסחא) אנו מכניסים הביתה את העבודה הזרה שלהם אל שולחן ליל הסדר וזה איסור דאורייתא ונגד כל הפוסקים הגדולים בדורנו ובדורות שעברו. נצרות זו עבודה זרה ועם ישראל הצטווה שלא לעבוד עבודה זרה וגם לא ליהנות ממנה. היו מספר רבנים שפסקו שנצרות אינה עבודה זרה. אותם אפשר להפנות אל המאמר הבא: מדוע נצרות היא עבודה זרה ולקריאת כוונות האוונגליסטים כאשר הם תורמים ליהודים מה מניע נוצרים אוונגליסטים לתרום ליהודים