יום א', יז’ באדר ב' תשע”ט
אסלאם אתאיזם כתות המרכז להסברה הוצאת הספרים פורומים
 
מדוע התפטר האפיפיור? ביקורו בבית כנסת בגרמניה במקום במיסה חשובה מסגיר את התשובה
 
האם ישו הוא משיח התנך לו אנו מצפים? (או יותר נכון - מדוע הוא לא!!!)

 
מדוע התפטר האפיפיור?!
 
 
טיול ניצולי כתות ודתות בירושלים - חנוכה
 
דני עוזב את הכנסייה לאחר לימוד "בספר על פתחה של רומי"
 
 
 
משפחה שקראה את הספר "על פתחה של רומי", עזבו את הנצרות ושבו אל יהדותם!!!
 
הרב דניאל עשור בויכוח מול המסיונר דן סרד
 
הרב כדורי והסילוף השקרי של היהודים המשיחיים!
מאמר של הרב דניאל עשור בעניין האמונה הנוצרית האוונגליסטית המכונה בשם "הריסטוריישין" (restoration - השיבה) שמשמעותה היא השיבה של יש"ו בביאתו השנייה בעתיד ואמונתם המקבילה ב"ריסטורייישן אוף ישראל" אשר משמעותה האמתית איננה חגיגת "שיבת ישראל לארצו" במובן הגשמי בלבד, אלא סמל מובהק לכך שסוף סוף החל התהליך הנבואי ההדרגתי לפיו ישראל חוזרים עתה אט אט לאמונה האמתית, שאחריתה הוא קבלתו של יש"ו עליהם כאלוהי ישראל!

בירושלים בבנייני האומה נערכות חגיגות נוצריות של הכנסיות האוונגליסטיות ברוב פאר והדר במשך שבעת ימי חג הסוכות, ובהם משתתפים ראש העיר, אישים פוליטיים בכירים ממפלגות שונות וחלק מרבני ההתיישבות, אשר באים לקדם את פני החוגגים הנוכרים - הנוצרים הזרים בעיר קודשנו, באשר הם סבורים כי מדובר בחגיגות נוצריות ציוניות בשל התרחשותה של תקומת העם היהודי, תקומתו של עם ישראל לאחר מותו של עם במאורע המזוויע בשואת אירופה. על פניו נראה כי דווקא בשל חיבתם היתירה לעם היהודי ולתקומת ישראל בארצו בעת האחרונה, המקבילה לאמונתם שלהם בסיפור המעשה של הצליבה והתקומה של יש"ו מן המתים, ובשל תחושת ההזדהות עם גורלנו, הם באים כמחווה לחגוג אתנו את שיבת ישראל לארצו. אלא שרוב רובם של הישראלים לא יודעים את מה שהם הנוצרים אוונגליסטים מסתירים מאתנו ועל כך ברצוני לעמוד במאמר זה. מה היא משמעותה האמתית של חגיגות "השיבה" מי שב? ומה זה מסמל באמת עבור המאמינים הנוצרים האוונגליסטים? שיבת ישראל לארצו מהוה עבור החוגגים הנוצרים עוד סימן אחד מובהק בדרך לגאולה השלמה לפיה עתיד יש"ו "לשוב" ולהתגלות בירושלים. המהלך הקודם לכך, לאמונתם, הוא לשיבתו הרוחנית של העם היהודי באחרית הימים לארצו, והמשכו של המהלך, לאמונתם, הוא שעם ישראל יקבל את יש"ו המתגלה כמשיח ישראל, ולא רק כמשיח, אלא גם כנביא, וגם ככהן גדול, וגם כאלוהי ישראל המתגלה בבשר. לצערי מניסיוני אני מודע לעובדה כי רוב האישים הציבוריים הללו אינם שוחרי אמת וכי דברי עתידים לפול על אוזניים ערלות ולבבות אטומים, אשר מכבר נמכרו בעבור בצע כסף וחמדת שלמונים. כמו כן כבר פגשתי אנשים מאלו אשר טענו בפני כי 'עלינו כיהודים להיות ממש אסירי תודה לאותם אוונגליסטים נוצרים אשר אוהבים אותנו בכל ליבם ואף תומכים בנו כלכלית ופוליטית בעת הלא פשוטה הזאת'... כבר יצאו רבנים מסוימים בהכרזה או פסק כי 'הנצרות איננה עבודה זרה ומותר לקבל מהם כספים ואף יש עניין להכיר להם טובה ולקדם את פניהם בברכה'. ידוע לי כי חלק מהרבנים והארגונים אשר הפילו את מחיצות הברזל הללו רואים בעצמם חזון חדש של גאולה, ואף שדרוג ועליית מדרגה של הגאולה הלאומית עליה בישר הראי"ה קוק - מגאולה לאומית לגאולה אוניברסלית כלל עולמית, כדי להיות בדרך זו אור לגויים למלא בכך אחר חזון הנביאים של התנ"ך. ולכן חלקם אינם מאפשרים קשרים, ומפגשים, שיעורים, כספים, תרומות, ועבודת התנדבות משותפת בכרמים ביו"ש, ואף חגיגות משותפות כמו החגיגות הנוצריות בחג הסוכות ובבנייני האומה מטעמים כלכלים בלבד, אלא מטעמים אידיאולוגים, וסבורים כי זוהי טובתם של ישראל והאנושות כולה. לצערי ברור לי כי משם לא תבוא שום ישועה לישראל או לאנושות בכללה, אלא רק מידת הדין ופורענות קשה לישראל ולעולם, בשל מדרס הרגל הגסה של עבודה זרה בארצנו ובלבות ישראל הנכבשים תחת כספי "עגל הזהב" בדורנו, תוך הכרת הטוב ו"בניית גשרים רוחניים ותרבותיים" אשר מטשטשים את ההבדל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. הפלתם של מחיצות אלו כבר גבתה מאתנו מחיר כבד ביותר. עבור המוני בית ישראל משמעותה התבוללות הרת אסון כתוצאה ממתן הלגיטימציה, ובעטיים של הפלת המחיצות ורמיסת כל הבדל תרבותי קדוש וברור בין קודשי ישראל, ובין אמונת האליל של העמים. דווקא בדור חלש זה שבו כבר מתחוללת שואה של ממש, שואת ההתבוללות המתמשכת מראשית תנועת ההשכלה באירופה, אשר המיתה אסון כבד ביותר - את שואת אירופה בעצמה, ועד לימינו אלה בהם נמשכת שואת ההתבוללות במלוא עוצמתה בארץ ובעולם, בשל ההתמזגות וההשפעה המערבבת של תרבות המערב. כל שנותר הוא לקדם את ההתבוללות בברכה ובזרועות פתוחות (ח"ו) ולסייע לטשטש את ההבדלים הברורים במתן לגיטימציה אידיאולוגית למיזוג חגים ושמחות (ח"ו), ותוצאותיה ואסונותיה (חלילה) מי ישורנו קרובים להתרחש אם לא נסיק מהרה את המסקנות הנכונות מן העבר באירופה ונשוב לטעות בכך מחדש ! החזון העולמי הכוזב הזה איננו עלית דרגה או שדרוג לכוון הגאולה כי אם חורבן תרבות ודת וחלק אינטגראלי של החשכה הנוראה שלפני עלות השחר אשר פוקדת אותנו טרם הגאולה הטהורה והאמתית . עבורנו כיהודים גם "שיתוף" נחשב לעבודה זרה כך שכל השפעתם הדתית עלינו או על החברה בישראל היא שלילית לחלוטין ויש בה עבודה זרה עבורנו. הגאולה והמשיחיות הקלוקלת הזו של החיבור עמהם איננה אור לגויים כי אם חושך וערפל לישראל. באמת לא כספם ולא זהבם בכיסנו יועילו. הסירו את אלוהי הכסף ואלוהי הזהב מקרבכם בטרם עת. לצערי, לא למדנו מניסיון לא משואת אירופה וגם לא מגוש קטיף בו פונו ישובים בגלל כספי עבודה זרה, אשר ארץ ישראל מקיאה אותם כידוע ! לכולנו צריך להיות ברור כי אין בקבלת כספם זו משום נטיעה בארץ ישראל, אלא משום עקירת נטוע מלווה באשליית נטיעה בלבד. לצערי, המון עם תמימים נסמך גם על אותם חלק רבנים או מנהיגים אשר טועים בכך ומטעים את הדור, ומנחים בכך את צאן בית ישראל ואת המון העם היישר אל תוך לועם של המיסיונרים, היהודים המשיחיים "זאבי הערבות" אשר מקבלים עידוד ולגיטימציה ותמיכה תאולוגית ומורלית מהנוצרים האוונגליסטים אשר רואים בהם את פרי עמלם בחברה הישראלית, ואשר פועלים כל העת להשיג יעדים אלו, אם לא ישירות אז עקיפות בדרכים שונות, ומשלימים באמצעות מיסיון אקטיבי או פסיבי, באמצעות מיסיון גלוי או סמוי, או מיסיון פרטני ויחידני, או כוללני המכוון כלפי כלל החברה הישראלית. לצורך כיבושה הדתי תרבותי של החברה בישראל כל הדרכים כשרות ומשלימות זו את זו יחדיו, כשהיעד הנכסף הוא התנצרותו של העם היהודי. ברצוני להסב את תשומת לבכם לכך כי בדורנו ישנה מלחמה עקובה מנשמות. נשמות אבודות של יהודים בישראל. מלחמה שרוב ככל הרבנים לצערי אינם מודעים לקיומה כלל וסבורים כי מדובר בגוזמאות ותו לא! ובכן, דעו לכם כי אני מוסר בפניכם עדות של ממש מבחינתי. אם לא תאמינו לי תחשבו בעיניי כאותם ראשי תנועת מפ"י בשעתם שלא האמינו לניצולים משואת אירופה שהגיעו ארצה במהלך מלחמת העולם משנייה והעידו בפני ראשי התנועה על רצח עם, על רצח של מיליוני יהודים ודבריהם של אותם ניצולים לא התקבלו ונחשבו לגוזמה של ממש בשעתם. כך נמשכה מדיניות ההתעלמות תוך הכחשה אחת ארוכה ומתמדת ובכך פתרו את עצמם מנהיגי הישוב מאחריות בנעשה באירופה למשך תקופה ארוכה ממושכת וקריטית בתולדות ישראל. ישנם כיום בישראל הקטנה כ140 קהילות של יהודים המאמינים ביש"ו כ"אלוה"! לא! אינני מגזים כלל! מדובר בישראלים צברים חלקם אף שרתו ב צ.ה.ל ! לא מדובר ברוסים גויים! לא מדובר באתיופים מה "פלשמורה" מדובר בדור חדש של ישראלים אשר נמשכים בטבעם אל התרבות המערבית ואל ההווי הנוצרי אוונגליסטי מחד, ומאידך מחפשים אחר משמעות וזהות רוחנית ! הם מתפתים אחר "האהבה" ו ה"כבוד" המדומה של הנוצרים האוונגליסטים והם הפרות הבאושים של האהבה המדומה הזו. מדובר בישראלים,יהודים צעירים מבני כל העדות, מרוקאים, פרסים, אשכנזים, תימנים וכ'ו. היהודים המשיחיים הללו מתחתנים עם לא יהודיות נוצריות אוונגליסטיות, ומקימים בתים לא כדת משה וישראל, אלא כדת יש"ו והברית החדשה בישראל! היהודים המשיחיים הללו מהווים גייס חמישי, וראש החץ נגד האמונה ביהדות האורתודוקסית בישראל. הם מקיימים סמינרים מקבילים לסמינרים של תנועות התשובה בישראל ומנצרים את טובי הבחורים שלנו מ"מדינת תל אביב" הבורים בדתם אשר לא יודעים הרבה על התנ"ך והזהות היהודית או המסורת, ומסיטים ומדיחים אותם להאמין באלוהים אחרים כאילו הוא אלוהי התנ"ך! ישנם בישראל של היום הטבלות לנצרות , סמינרים המכונים בשם 'בציר' ו'קציר' המתבצעים בנתניה של כ 200 בני נוער פעמיים או שלוש פעמים בשנה. ואכן עד כה במדינת ישראל מאז תקומתה טבלו בישראל כ39,000 ישראלים לנצרות, רובם בעשור השנים האחרון בכינרת ובים התיכון. יהודים משיחיים אלו הינם מיסיונרים מוצהרים לכל הדעות ואף מנצלים את התיוג "יהודי" כדי להציג את הנצרות כאילו שהיא 'יהדות אחרת' או כ'עוד תפיסה יהודית או זרם לגיטימי'. הם מסווים את סממנים הנוצריים בכוונת תחילה ומנסים להשתמש רק במושגים ובסממנים יהודיים לצורך האפקטיביות בפעילותם המסיונרית, יוצקים בתוך המושגים היהודיים הללו תוכן נוצרי הופכי וזר, מערערים על תוכנם היהודי ומתעתעים בציבור. היהודים המשיחיים לא צצו סתם כך ביום בהיר. הם התוצאה הישירה של המלחמה המסיונרית של האוונגליסטים המיסיונרים בתוך ישראל. מלחמה זאת כבר גבתה מאתנו מחיר כבד. היא מלחמה רוחנית בין יעקב ועשיו אשר נמשכת עד עלות השחר של הגאולה האחרונה. היא "עקובה מנשמות יהודיות אבודות " ואף נמשכת בימים אלו כאן בארץ מתחת לאפינו. הגם שיעקב אבינו מנצח את שרו של עשיו, אך הוא צועד צולע בגלל בפגיעה בכף ירכו משואת ההתבוללות אשר פוגעת בתולדותיו וכפי שאומר הזוהר ש"גיד הנשה" הוא "גיד ההולדה". החזון המשיחי האוניברסלי הכלל עולמי לתיקון עולם, להיות אור לגויים בדרך הקלוקלת של התערבבות עם תכנים ורעיונות משותפים של אהבה, ובמתן לגיטימציה של הכרה והכרת טוב כלפיהם וכלפי כספם, לא רק מכשיר עבורם את הקרקע, אלא מכשיר בעבורם גם את הלב היהודי של ההמון להיפתח במובנים רבים נוספים מלבד קשרים פוליטיים והכרת הטוב לפרויקטים וכספים, כגון התבוללות בדרך של חתנות, או התנצרות והמרת דת כפי שאנו עדים היום בישראל. חשוב לציין כי מקימי וראשי הכנסייה היהודית משיחית הוסמכו לראשונה ככמרים בכנסיות האוונגליסטיות בארה"ב, ונשלחו כחץ משחת לתקוף את הלב היהודי בכוונה ובתכנון מראש כדי לחורר ולסדוק את האמונה היהודית וכדי להחדיר את רעל האמונה ביש"ו על מנת שיקבלו אותו היהודים עליהם כ- אלוה ! האהבה המעורבת הזו לא די שהיא הורסת את טובי בחורינו ואת עמנו המתפתה אחריה כאישה הזרה אשר הזהיר שלמה המלך מפניה, אלא שהיא איננה מובנת באמת לציבור הישראלי או היהודי אשר איננו מפרש את האהבה הזו נכון ואינו מבין אותה ואת תכליתה ואת מגמתה לאשורה. ראשית אומר כי הפעילות המיסיונרית של הקבוצות אוונגליסטיות אשר מצהירים על עצמם כמיסיונרים בגלוי, לא הייתה נושאת פרות ללא האהבה והתמיכה והתעוררות רגשי הכרת הטוב שמעוררות הקבוצות אשר מציגות את עצמן בחברה הישראלית כלא מיסיונריות. הדדיות וחלוקת התפקידים בין אם היא מכוונת ובין אם לא היא זו שהופכת אתם יחדיו למסוכנים עבורנו ! שנית ישנם עדויות וסרטונים הדרכה וקריאה להתנדב בישראל או לטייל בה על מנת לבצע פעילות מיסיונרית תוך הדרכה פרטנית כיצד להשתמש בכבוד היהודי או ישראלי וכיצד להשתמש בדרכי האהבה כנשק להכניע את אטימות הלב היהודי למסר הנוצרי כך למשל מדריך המיסיונר יעקב דמקני את התיירים מארצות אירופה ואוסטרליה הסרטונים נגישים (אצרף קישור בסוף המאמר) מעבר לכך, בעניין חגיגת "הריסטורישין" הנוצרים מערימים על הישראלים בכוונותיהם האמתיות של החגיגות הללו ואף לועגים בליבם לישראלים על רוב בורותם. כל הטענה וההקבלה בין "שיבת" ישראל ותקומתו מן המתים (משואת אירופה) והכרזת עצמאות בשנת 1948 איננה אלא הסיבה החיצונית שנועדה לסבר את אוזן הישראלית בלבד. זהי רק סיבה משרתת לסיבה האמתית. הסיבה האמתית מסברת היטב בכנסיות השונות ובהרצאות בכנסייה והם כדלהלן: (לדוברי אנגלית קישורים בסוף המאמר) לפי אמונתם (שהם חוגגים ומסתירים) 'אלוהים לא התייאש עדיין ולא זנח את עמו ישראל לחלוטין. הוא לא איבד תקווה ממנו ולפחות חלק ממנו שארית ישראל "ישוב בתשובה ויקבל את יש"ו כאלוה". העיוורון יוסר מעל עם ישראל, לפחות לחלק קטן שיגאל, אך רוב עם ישראל לא יגאל מפני שאלוהים לא סתם הכביד את אוזניו, אטם את ליבו וכיסה את עיניו. תכונות שליליות שהיו בו בישראל שמרד באלוקים הם שגרמו לאלוהים לעשות זאת. אך תמיד יישארו 7000 יהודים שלא 'כרעו לבעל' (לאמונתם הכוזבת), הם יקבלו את יש"ו והם יגאלו. אבל הדבר תלוי בנו (האוונגליסטים). אם נעשה עבודה טובה יוסר המסך!' עד כאן סוף ציטוט! חשבו על מה שציטטתי. משמעות הדברים שהיהודים המשיחיים הם מהפרות של הקשר, אשר כל תכליתו היא הורדת מסך מעל עיניהם שהיהודים כדי ש"ישובו", או "יקומו" ממרידתם! הכמרים או הפסטורים מצטטים את ישעיה ס"ו האומר: "בְּטֶרֶם תָּחִיל יָלָדָה בְּטֶרֶם יָבוֹא חֵבֶל לָהּ וְהִמְלִיטָה זָכָר: {ח} מִי שָׁמַע כָּזֹאת מִי רָאָה כָּאֵלֶּה הֲיוּחַל אֶרֶץ בְּיוֹם אֶחָד אִם יִוָּלֵד גּוֹי פַּעַם אֶחָת כִּי חָלָה גַּם יָלְדָה צִיּוֹן אֶת בָּנֶיהָ: {ט} הַאֲנִי אַשְׁבִּיר וְלֹא אוֹלִיד יֹאמַר ה' אִם אֲנִי הַמּוֹלִיד וְעָצַרְתִּי אָמַר אֱלֹהָיִךְ: (ס) {י} שִׂמְחוּ אֶת יְרוּשָׁלִַם וְגִילוּ בָהּ כָּל אֹהֲבֶיהָ שִׂישׂוּ אִתָּהּ מָשׂוֹשׂ כָּל הַמִּתְאַבְּלִים עָלֶיהָ: {יא} לְמַעַן תִּינְקוּ וּשְׂבַעְתֶּם מִשֹּׁד תַּנְחֻמֶיהָ לְמַעַן תָּמֹצּוּ וְהִתְעַנַּגְתֶּם מִזִּיז כְּבוֹדָהּ: (ס) {יב} כִּי כֹה אָמַר ה' הִנְנִי נֹטֶה אֵלֶיהָ כְּנָהָר שָׁלוֹם וּכְנַחַל שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וִינַקְתֶּם עַל צַד תִּנָּשֵׂאוּ וְעַל בִּרְכַּיִם תְּשָׁעֳשָׁעוּ: {יג} כְּאִישׁ אֲשֶׁר אִמּוֹ תְּנַחֲמֶנּוּ כֵּן אָנֹכִי אֲנַחֶמְכֶם וּבִירוּשָׁלִַם תְּנֻחָמוּ: {יד} וּרְאִיתֶם וְשָׂשׂ לִבְּכֶם וְעַצְמוֹתֵיכֶם כַּדֶּשֶׁא תִפְרַחְנָה וְנוֹדְעָה יַד ה' אֶת עֲבָדָיו וְזָעַם אֶת אֹיְבָיו: (ס) {טו} כִּי הִנֵּה ה' בָּאֵשׁ יָבוֹא וְכַסּוּפָה מַרְכְּבֹתָיו לְהָשִׁיב בְּחֵמָה אַפּוֹ וְגַעֲרָתוֹ בְּלַהֲבֵי אֵשׁ: {טז} כִּי בָאֵשׁ ה' נִשְׁפָּט וּבְחַרְבּוֹ אֶת כָּל בָּשָׂר וְרַבּוּ חַלְלֵי ה': " ההסבר שלהם לדברי הנבואה הוא כך: לא מדובר כאן על תקומתה של מדינת ישראל ! אל תחשבו כך! היות ודברי הנבואה הם רוחניים מדובר כאן על שיבה רוחנית של חלק מהיהודים שקבלו את האמונה ביש"ו הגואל האלוה, וכך באחרית ימים יתגלה יש"ו בירושלים ושם מאמיניו ישמחו, אולם היהודים שלא יאמינו בו, הוא יבוא להענישם בחמת אפו ובלהבי אש שהיא חרבו. מדבר פה על היהודים המיוחסים האתנית לעם היהודי ושיבתם של שארית ישראל (במקביל ל7000 אשר לא כרעו לבעל, כמו שאמר השם לאליהו, ומכאן שלא התייאש השם מעם ישראל מפני שתמיד יישארו כ7000 איש בכל דור ודור בעם ישראל שיגאלו בסופו של דבר ויגיעו להכרה ביש"ו והשאר לאבדון). זו היא אמונתם. "השיבה" הרוחנית ולא שיבת ישראל ארצו. זו האחרונה רק מסמלת כי הנה הגיע הזמן וקרוב להתגשמותה של הנבואה הרוחנית הזו ! הפסטורים הנוצרים מלמדים את מאמניהם על הרסטורישין (השיבה) שבברית החדשה מספר שאול התירסי המכונה בשם "פול" (כתב 14 ספרים בברית החדשה) כי 'אלוהים לא עזב את עמו ישראל ולא התייאש ממנו למרות שהם דחו את יש"ו הוא עדיין מצפה ומייחל ל"שיבה" של עם ישראל בתשובה לקבל יש"ו'. פול כותב 'האם אלוקים עזב את עמו?' הוא עונה על כך 'בוודאי שלא! אני שאול מתרסוס, מזרעו של אברהם ומשבט בנימין אומר לכם שלא עזב האל את עמו'. הפסטורים בכנסייה מסבירים להמון כי שאול היה ממתנגדי יש"ו המושבעים וכי הוא היה תלמיד של רבן גמליאל, הוא היה בדרכו לדמשק כדי לרדוף את מאמיני יש"ו ואת תלמידיו, אותם הוא הסגיר, או הוציא להורג, אך בדרכו פתאום נגלה אליו יש"ו הוא ראה אור גדול. יש"ו שאל אותו מדוע הוא רודף אותו ושאול קיבל את אמונת יש"ו עליו. על עצמו הוא טוען שהוא העדות שאלוקים לא התייאש מעם ישראל, כמו שישו לא התייאש אפילו ממנו. זה הוא השורש לאמונת "השיבה" (רסטורשין של ישראל). את זה הם חוגגים בעיקר בבנייני האומה. הם מבינים כי אפשר לספר זאת לישראלים, לכן הם מספרים להם כי הם מזדהים עם השיבה לארץ ! זוהי חיצוניותם של הדברים. בטבעיות הם בזים בליבם לישראלים החוגגים איתם נגד אמונת יהדותם מבלי משים, מבינים את השטחיות הישראלית ואת המשיכה אחר צמרם ופשתתם, ומזהים זאת כהוכחה לעיוורון של ישראל ולחטאתם ובגידתם ההיסטורית כלפי אמונתם. זוהי ראייה ברורה עבורם לחוסר האמת היהודית אשר נקנית ונמכרת בבצע כסף ויש בכך משום חילול השם. פגשתי את אחד הרבנים שטען בפני כי יש כאן חזון משיחי כלל עולמי של תיקון עולם. טען כי יש כמה יחידים בודדים מן הנוצרים הללו המתנדבים באחד הפרויקטים, שמתעניינים בגיור. שאלתי 'מי בכלל צריך שהם יתגיירו? די שיהיו בני נוח וישמרו שבע מצוות'? ולעומת זאת שאלתי: 'האם זה שווה את הנזק שנגרם לעם ישראל לעם היהודי? 140 קהילות של יהודים התנצרו – המונים, עשרות אלפי ישראלים!' אני נשאלתי 'כיצד לדעתך יהיה תיקון עולם ? כיצד נמלא את החזון העולמי להיות אור לגויים?' עניתי כי גם אם אינני יודע אין היתר להוריד את המחיצות ולהתיר עבודה, חיבור וקשר הדוק עם עובדי עבודה זרה. לא בהכשרת השרץ תבוא הגאולה. ההפך הוא הנכון. כבודם של ישראל הוא בעצם ההבנה העמוקה בהבדל התהומי שיש בין ישראל לעמים, ולא בטשטוש ההבדלים או בהתערבבות שיש בה משום איבוד הדעת ואיבוד לדעת. הגאולה העולמית "תהיה כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה" "ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים" את ההבדלה קבעו חז"ל דווקא בחונן הדעת כי מי שלא מבדיל בין ישראל לעמים הבדלה גמורה חסרה בו מן הדעת. אך לעתיד לבוא יכירו האומות את ההבדל בין ישראל לעמים. הם יתחברו לה' דרך עם ישראל אמנם, אך מתוך הכרה שלמה בהבדל תהומי הזה: 'ותימלא הארץ דעה את ה' באמת. הם עוד ילמדו מאתנו כיצד להתחבר לה' ולא יבואו להטיף מיסיון או להערים עלינו סוד, אלא להתחבר דרכנו לאלוקים מתוך התבטלות, מאחר שיבואו ללמוד מאלוקי יעקב כדי שיורם מדרכיו ולא להפך! כפי שכתב הנביא ישעיהו פרק ב': " בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם: {ג} וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָם:" זכריה ח': {כ} כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת עֹד אֲשֶׁר יָבֹאוּ עַמִּים וְיֹשְׁבֵי עָרִים רַבּוֹת: {כא} וְהָלְכוּ יֹשְׁבֵי אַחַת אֶל אַחַת לֵאמֹר נֵלְכָה הָלוֹךְ לְחַלּוֹת אֶת פְּנֵי יְהוָה וּלְבַקֵּשׁ אֶת יְהוָה צְבָאוֹת אֵלְכָה גַּם אָנִי: {כב} וּבָאוּ עַמִּים רַבִּים וְגוֹיִם עֲצוּמִים לְבַקֵּשׁ אֶת יְהוָה צְבָאוֹת בִּירוּשָׁלִָם וּלְחַלּוֹת אֶת פְּנֵי יְהוָה: (ס) {כג} כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֲשֶׁר יַחֲזִיקוּ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִכֹּל לְשֹׁנוֹת הַגּוֹיִם וְהֶחֱזִיקוּ בִּכְנַף אִישׁ יְהוּדִי לֵאמֹר נֵלְכָה עִמָּכֶם כִּי שָׁמַעְנוּ אֱלֹהִים עִמָּכֶם: צפניה ג': {ט} "כִּי אָז אֶהְפֹּךְ אֶל עַמִּים שָׂפָה בְרוּרָה לִקְרֹא כֻלָּם בְּשֵׁם יְהוָה לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד:" קדוש ברוך הוא כבר הצריך אותנו להסביר לאחים היהודים שלנו שלצערנו בר נמצאים בכל מקום כיצד למצוא את דרכם הביתה אל זהותם היהודית אותה איבדו מכל הדתות והכתות שבעולם ובכך הצריך אותנו הקדוש ברוך הוא להציל להתמודד עם השקר באמצעות עוצמתה של האמת יהודית כדי להראות אור מחושך ולהבדיל בין האמת לשקר ולראות את ההבדל הזה לאחינו בשרינו הטועים כך בדרך אגב מתבררת האמת אט אט גם לאומות העולם בעיקר בדור הזה בעידן בו האינפורמציה מועברת בצורה טכנולוגית וגלובלית. וְהָלְכוּ גוֹיִם לְאוֹרֵךְ וּמְלָכִים לְנֹגַהּ זַרְחֵךְ (ישעיה ס, ג).